ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณปนัดดา อยู่วิทยา ในนามกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ร่วมบริจาคเงินและของอุปโภคบริโภค ให้แก่โรงพยาบาลเปือยน้อย

2021011315112501

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา คุณปนัดดา อยู …

อ่านเพิ่ม »

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดทำห้องพิเศษสงฆ์อาพาธ และจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รพ.เปือยน้อย

img_news_pr

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจั …

อ่านเพิ่ม »

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฎิบัติราชการอยู่ในระดับระดับดีเด่นและระดับดีมาก รพ.เปือยน้อย ปี 2561

img_news_pr

รอบการประเมินที่2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงว …

อ่านเพิ่ม »