ภาพกิจกรรม

โครงการบริการให้คำปรึกษาแนะนำการป้องกันและการจัดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์

ภาพกิจกรรมโครงการ_๒๑๐๑๒๑_48

โครงการบริการให้คำปรึกษาแนะนำการป้องกันและการจัดกา …

อ่านเพิ่ม »

โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 อำเภอเปือยน้อย

mmg63

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8.30-16.30 น. ท่านน …

อ่านเพิ่ม »