กรุณารอสักครู่...

img_command.jpg

พฤศจิกายน 22, 2022

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม ชมรมพลังใจ ใสสะอาด

โรงพยาบาลเปือยน้อย

 


img_jobs_news-800x600-1.jpg

ตุลาคม 28, 2022

ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ปี 2566

ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ปี 2566

รายละเอียดตามเอกสารแนบด้านล่าง

ดาวน์โหลดเอกสาร
jobs_pnhos271065ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ตำ

 

 

img_jobs_news-800x600-1.jpg

ตุลาคม 25, 2022

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ปี 2566

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบด้านล่าง

ดาวน์โหลดเอกสาร
jobs_pnhos_251065ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง พยาบา

 

 


ตุลาคม 21, 2022

รายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และระดับดีมาก รอบประเมิน รอบ 2 ปี 2565

รายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และระดับดีมาก รอบประเมิน รอบ 2 ปี 2565 ของบุคลากรโรงพยาบาลเปือยน้อย

ข้อมูลจากเว็บไซต์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดตามเอกสารด้านล่าง

รายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการ

img_jobs_news-800x600-1.jpg

ตุลาคม 12, 2022

ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ปี 2566

ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ปี 2566

รายละเอียดตามเอกสารแนบด้านล่าง

ดาวน์โหลดเอกสาร
pnhos_jobs121065ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ตำแหน่ง พนักงานช่ว

 

 

img_jobs_news-800x600-1.jpg

ตุลาคม 10, 2022

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ปี 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ปี 2566

รายละเอียดตามเอกสารแนบด้านล่าง

ดาวน์โหลดเอกสาร
pnhos_jobs101065ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง พนักง

 

 

img_jobs_news-800x600-1.jpg

ตุลาคม 7, 2022

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ปี 2566

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ปี 2566

รายละเอียดตามเอกสารแนบด้านล่าง

ดาวน์โหลดเอกสาร
pnhos_job0710ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พยา

 

 

img_jobs_news-800x600-1.jpg

กันยายน 20, 2022

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ปี 2566

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ปี 2566

รายละเอียดตามเอกสารแนบด้านล่าง

ดาวน์โหลดเอกสาร
jobs-200965-รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

 

 


  • ▶ 177 หมู่ที่ 7 ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 40340
  • ▶ โทร : 043-494003 ต่อ 101 (งานบริหาร)
  • ▶ Fax : 043-494002
  • ▶ Email : pnhosⒶpnhos.go.th
  • ▶ Page : facebook.com/pnhos
  • ▶ LINE : @628ctowu

Copyright by PUAINOI HOSPITAL 2016. All rights reserved. Cover Image By KARN Photography