วันจันทร์ , 27 มิถุนายน 2022

Welcome to new site Pnhos.go.th

อัพเดตสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประเทศไทย


ข้อมูลจาก : covid19.ddc.moph.go.th
[rev_slider_vc alias=”pn-slider-master”]

สายตรงผู้อำนวยการ

Welcome to new site Pnhos.go.thแพทย์หญิงสุมาลี วนาทรัพย์ดำรง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเปือยน้อย

จองคิวออนไลน์ โรงพยาบาลเปือยน้อย

Welcome to new site Pnhos.go.th

(เปิดให้จองคิวล่วงหน้าเฉพาะงานทันตกรรม งานแพทย์แผนไทย และงานกายภาพบำบัด ในเวลาราชการ ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

LINE Official โรงพยาบาล

Welcome to new site Pnhos.go.th

Welcome to new site Pnhos.go.th

Fanpage โรงพยาบาล

ปฏิทิน

Welcome to new site Pnhos.go.th
[carousel_posts slide_anim=”fadeInLeft” numofallposts=”10″ posttype=”post”][/carousel_posts]

ตารางและขั้นตอนให้บริการ

ผู้ป่วยนอก

ห้องบัตร

อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

อุบัติเหติฉุกเฉิน

ทันตกรรม

ทันตะ

แพทย์แผนไทย

แผนไทย

ชันสูตร

ชันสูตร

รังสีวิทยา

เอกซเรย์

คลินิกพิเศษ

คลิกนิคพิเศษ

ห้องจ่ายเงิน

เก็บเงิน

ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU

PCU

ฝากครรภ์

PCU 4

คลินิกสุขภาพเด็กดี

PCU 5

ห้องคลอด

ห้องคลอด

ตารางการให้บริการ งานผู้ป่วยนอก

ตารางการให้บริการ ศูนย์สุขภาพชุมชนเปือยน้อย

Welcome to new site Pnhos.go.th

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลเปือยน้อย ปี 2562

Welcome to new site Pnhos.go.th

ที่ตั้งโรงพยาบาล