ข้อกำหนดการใช้งานระบบจองคิวออนไลน์ 1.ท่านต้องเป็นผู้ป่วยที่เคยใช้บริการที่โรงพยาบาลแล้วเท่านั้น หากเป็นผู้ป่วยใหม่ ต้องติดต่อทำบัตรใหม่ที่ รพ. ก่อน
2.กรุณา จองออนไลน์ล่วงหน้าก่อนวันที่ท่านจะมา 2 วัน
3.ขอสงวนสิทธิ์การจองในวัน หยุดราชการ และวันหยุด นักขัตฤกษ์
4.ขอความกรุณากรอก เบอร์โทรศัพท์มือถือ ที่สามารถติดต่อกลับได้

สอบถามเพิ่มเติม : ติดต่อเจ้าหน้าที่


กรุณากรอกข้อมูลต่อไปนี้ทุกช่อง

ควรจองล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันจากวันนี้ คือวันที่ 21 เป็นต้นไป