ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 อำเภอเปือยน้อย

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

อ่านเพิ่มเติม »

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดทำห้องพิเศษสงฆ์อาพาธ และจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รพ.เปือยน้อย

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภา

อ่านเพิ่มเติม »

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ปี 65
ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งโภชนากร และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ปี 65

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ส

อ่านเพิ่มเติม »

แผนที่โรงพยาบาลเปือยน้อย