วันพฤหัสบดี , 4 สิงหาคม 2022

ประกาศและคำสั่ง

ประกาศข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก โรงพยาบาลเปือยน้อย ณ วันที่ 1 เมษายน 2565

ประกาศว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ. ศ. 2560

ประกาศข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับด …

อ่านเพิ่ม »

ประกาศข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก โรงพยาบาลเปือยน้อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ประกาศว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ. ศ. 2560

ประกาศข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับด …

อ่านเพิ่ม »