พญ.สุมาลี วนาทรัพย์ดำรง นำบุคลากร ร่วมปรับภูมิทัศน์ด้วยการปลูกต้นไม้ เพื่อลดแสงและสร้างความร่มรื่นให้แก่ผู้มารับบริการบริเวณหน้าตึกผู้ป่วยนอก ในวันที่ ๑ มี.ค. ๒๕๖๒

ใส่ความเห็น