พญ.สุมาลี วนาทรัพย์ดำรง นำบุคลากร ร่วมปรับภูมิทัศน์ด้วยการปลูกต้นไม้ เพื่อลดแสงและสร้างความร่มรื่นให้แก่ผู้มารับบริการบริเวณหน้าตึกผู้ป่วยนอก ในวันที่ ๑ มี.ค. ๒๕๖๒

แชร์สิ่งนี้

ใส่ความเห็น

Join our newsletter and get 40% off your next purchase
Get 40% OFF
Subscribe Now
Get 40% OFF
Join our newsletter and get 40% off your next purchase
Subscribe Now