เครือข่ายบริการสุขภาพเปือยน้อย (CUP) ร่วมรับนิเทศผลงานตามตัวชี้วัด ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ โดยมี ภก.เชิดชัย อริยานุชิตกุล เภสัชกรเชี่ยวชาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และคณะนิเทศงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมอินทนิล โรงพยาบาลเปือยน้อย ในวันที่ ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา

ใส่ความเห็น