ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ เข้าทดลองฝึกปฏิบัติงาน
ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน ๑ อัตรา

ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 

ใส่ความเห็น

Join our newsletter and get 40% off your next purchase
Get 40% OFF
Subscribe Now
Get 40% OFF
Join our newsletter and get 40% off your next purchase
Subscribe Now