พญ.สุมาลี วนาทรัพย์ดำรง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเปือยน้อย นำบุคลากรร่วมกันประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “โรงพยาบาลเปือยน้อย ไม่ทนต่อการทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันที่ 28 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอินทนิล โรงพยาบาลเปือยน้อย

แชร์สิ่งนี้

ใส่ความเห็น

Join our newsletter and get 40% off your next purchase
Get 40% OFF
Subscribe Now
Get 40% OFF
Join our newsletter and get 40% off your next purchase
Subscribe Now