News & Events

[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]เครือข่ายบริการสุขภาพเปือยน้อย นำโดย นพ.ประวีร์ คำศรีสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเปือยน้อย และนายคมกริช สิริภาคย์โสภณ สาธารณสุขอำเภอเปือยน้อย นำบุคลากร Cup เปือยน้อย จัดกิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ปี2561 ในวันที่ 11 เมษายน 2561 ณ ลานหน้า PCU โรงพยาบาลเปือยน้อย[/box]

ใส่ความเห็น