วันอังคาร , 28 มิถุนายน 2022

เข็มมุ่งปี 2562

เข็มมุ่งปี 2562 ประกอบไปด้วย

1. ควบคุม DM/HT ให้อยู่ในเกณฑ์ ปกติ
2. ลดภาวะซีดในหญิงตั้งครรภ์
3. การูแลผู้ป่วย Sepsis
4. การให้บริการผู้ป่วยStroke/MI ได้ทันเวลา