กรุณารอสักครู่...

เข็มมุ่งปี 2562 ประกอบไปด้วย

1. ควบคุม DM/HT ให้อยู่ในเกณฑ์ ปกติ
2. ลดภาวะซีดในหญิงตั้งครรภ์
3. การูแลผู้ป่วย Sepsis
4. การให้บริการผู้ป่วยStroke/MI ได้ทันเวลา


  • ▶ 177 หมู่ที่ 7 ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 40340
  • ▶ โทร : 043-494003 ต่อ 101 (งานบริหาร)
  • ▶ Fax : 043-494002
  • ▶ Email : pnhosⒶpnhos.go.th
  • ▶ Page : facebook.com/pnhos
  • ▶ LINE : @628ctowu

Copyright by PUAINOI HOSPITAL 2016. All rights reserved. Cover Image By KARN Photography