กรุณารอสักครู่...

เข็มมุ่ง ปี 2561  ประกอบไปด้วย

1. ควบคุม DM/HT ให้อยู่ในเกณฑ์ ปกติ
2. ส่งเสริมการใช้ Guide line Sepsis/Pneumonia อย่างเข้มข้น เพื่อการดูแลให้ทันเวลา
3. COC ให้ได้เยี่ยมตามเกณฑ์
4. พัฒนาระบบการกำกับ ติดตาม รายรับ/รายจ่าย ให้มีประสิทธิภาพ


  • ▶ 177 หมู่ที่ 7 ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 40340
  • ▶ โทร : 043-494003 ต่อ 101 (งานบริหาร)
  • ▶ Fax : 043-494002
  • ▶ Email : pnhosⒶpnhos.go.th
  • ▶ Page : facebook.com/pnhos
  • ▶ LINE : @628ctowu

??????????????

000011
Views Today : 34
Views Yesterday :
Views Last 7 days : 34
Views Last 30 days : 34
Views This Month : 34
Views This Year : 34
Total views : 35
Who's Online : 0
Your IP Address : 3.236.138.35
Server Time : 2023-02-02

Copyright by PUAINOI HOSPITAL 2016. All rights reserved. Cover Image By KARN Photography