ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลเปือยน้อย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลเปือยน้อย

1.แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา ปี 2561

2.แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์มิใช่ยา ปี 2561

3.แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2561

4.แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทันตกรรม ปี 2561

5.แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ก่อสร้าง ปี 2561

6.แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การเกษตร ปี 2561

7.แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ ปี 2561

8.แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2561

9.แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์งานบ้าน-งานครัว ปี 2561

10.แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ปี 2561

11.แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ยานพาหนะ ปี 2561

12.แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์สำนักงาน ปี 2561

13.แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ ปี 2561

14.แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุก่อสร้าง ปี 2561

15.แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุคอมพิวเตอร์ ปี 2561

16.แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุเครื่องแต่งกาย ปี 2561

17.แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุงานบ้าน-งานครัว ปี 2561

18.แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุเชื้อเพลิง ปี 2561

19.แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุไฟฟ้า ปี 2561

20.แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุยานพาหนะ ปี 2561

21.แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงาน ปี 2561

22.แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างสิ่งก่อสร้าง ปี 2561

23.แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าเสื่อม ปี 2561

 

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลเปือยน้อย

1.แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดงบค่าเสื่อม ปี 2561

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *