กรุณารอสักครู่...

บทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน

logo_pnhos_2022

ให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชน ด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค/ภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหรือลักษณะที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพภายหลังการเจ็บป่วย ทั้งในและนอกสถานบริการรวมทั้งขยายไปถึงบ้านของผู้ป่วย การให้บริการสาธารณสุขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อการแก้ปัญหาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

เอกสารหน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน ตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง


  • ▶ 177 หมู่ที่ 7 ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 40340
  • ▶ โทร : 043-494003 ต่อ 101 (งานบริหาร)
  • ▶ Fax : 043-494002
  • ▶ Email : pnhosⒶpnhos.go.th
  • ▶ Page : facebook.com/pnhos
  • ▶ LINE : @628ctowu

Statistics

003345
Views Today : 3
Views Yesterday : 30
Views Last 7 days : 472
Views Last 30 days : 1437
Views This Month : 1246
Views This Year : 7407
Total views : 7408
Who's Online : 0
Your IP Address : 3.239.59.31
Server Time : 2023-09-26

Copyright by PUAINOI HOSPITAL 2016. All rights reserved. Cover Image By KARN Photography