img_dep

ข้อมูลทั่วไปกลุ่มงานการจัดการ


pattama

น.ส.ปัทมา ยุพิน
หัวหน้ากลุ่มงานการจัดการ

หน่วยงานย่อย

  1. งานบริหาร
  2. งานธุรการ
  3. งานการเจ้าหน้าที่
  4. งานการเงินและบัญชี
  5. งานพัสดุ
  6. งานยานพาหนะ
  7. งานซ่อมบำรุงและงานสนาม
  8. งานรักษาความปลอดภัย

อัตรากำลัง  19  คน

เป้าหมายหน่วยงาน
ถูกต้อง ทันเวลา โปร่งใส ตรวจสอบได้

เบอร์โทรภายใน : 201

About admin

Check Also

img_flow_service

Flow chart กระบวนงาน การป้องกันทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการจากผู้ป่วยหรือญาติ

ข้อมูลทั่วไปกลุ่มงานการจัดการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *